Key Mol
PK Gübresi Harmanlanmış

Ürün bileşiminde yer alan elementler ile bitkiniz de C vitamini ve askorbik asit üretimini hızlandı rarak hücre yenilenmesine etki eder. Bitki bünye sinde var olan diğer vitaminlerin sentezlenmesi ne yardımcı olur iken daha kaliteli yapraklar ve daha kaliteli çiçeklenmeyi teşvik ederek bitkileri nizin daha sağlıklı aynı zamanda da verimli olma sını sağlar.