Key Max Amino
Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

İçerisinde yüksek organik madde ve amino asit bulunduran tamamen organik bir üründür. İhtiva ettiği serbest amino asitler sayesinde; stres faktörle rini minimize ederek bitkilerinizin sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. Döllenme ve meyve oluşumunda yaşanabilecek sıkıntıları minimize eder. Çok iyi bir şelatlayı özelliği sayesinde toprakta bulunan elementleri bitki bünyesine taşır. Topraktan kullanı mında bitkinizin köklenmesinde rol oynar.